Setiap simbol memiliki makna:

  • Salib dengan warna putih melambangkan kasih yang suci.
  • Lengkungan menjulang ke atas dengan warna kuning emas melambangkan keagungan serta kemuliaan Tuhan.
  • Dasar bawah terdiri dari batu karang melambangkan iman yang teguh.